PROSIMY PRZYNAJMNIEJ 1 RAZ W TYGODNIU WYLOGOWAĆ SIĘ Z RADIA I ZALOGOWAĆ PONOWNIE.

Utwory/nagrania zawarte w katalogu Music Point w zakresie publicznego odtwarzania nie podlegają zbiorowemu zarządowi wykonywanemu przez jakąkolwiek organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, jak np. STOART, SAWP, ZPAV oraz ZAIKS. W związku z tym nie ma obowiązku odprowadzania tantiem na rzecz tego typu instytucji. Podmiotem uprawnionym do korzystania z majątkowych praw autorskich, wykonawczych i producenckich w zakresie publicznego odtwarzania utworów z „Radia Lewiatan” jest Lewiatan Holding S.A. na mocy licencji udzielonej przez Jaguarec Sp. z o.o. Odtwarzanie tej muzyki poza placówkami należącymi do Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, bez uzyskania stosownej licencji właściciela praw stanowi naruszenie przepisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Właścicielem wszystkich praw autorskich i pokrewnych do utworów/nagrań z katalogu Music Point udostępnianych w „Radio Lewiatan” jest Jaguarec Sp. z o.o., ul. Lipska 5, 03-904 Warszawa, tel. (22) 617 34 33.

Pomoc techniczna: +48 691 330 300 lub +48 504 992 192 oraz [email protected]

W celu zapewnienia bezproblemowego korzystania z usługi „Radia Lewiatan” jak również zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa korzystania z Internetu, zaleca się aktualizację posiadanej przeglądarki internetowej do najnowszej wersji: Google Chrome, Mozilla Firefox . Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.